NO | EN

ESD-godkjent

ESD-godkjent

Statisk elektrisitet oppstår gjennom friksjon og kontakt med og separasjon av materialer. Finnes overalt. En person som går over gulvet kan lade seg opp til flere 1000 Volt. Statisk elektrisitet kan ødelegge følsomme elektroniske komponenter og utstyr, i enkelte tilfelle er 29-50 Volt nok. ESD-soner kalles EPA (ESD protected area) og spesielle tiltak må iverksettes.

Aktuelle bransjer: Elektronikkindustri, sykehus, bilindustri, IT-bransjen, plastindustri.

ESD = Electrostatic Discharge = elektrostatisk utladning. EN 61340.

ESD-fottøy beskytter følsomt elektronisk utstyr, sammen med øvrig utrustning.

Produkter med denne egenskapen: