NO | EN

Arbeid i høyden

Arbeid over 1 meter anser vi som arbeid i høyden. Ved høyder mer enn 2m, skal det ifølge § 6-5 Sikring mot fall i Arbeidsplassforskriften, alltid være rekkverk eller andre vernetiltak som personlig fallsikringsutstyr (PFU). Dette skal hindre fall som medfører personskade (jfr. Forskrift om utførelse av arbeid). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås. Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides.

Arbeid i høyden

Risikofaktor

Noen av de viktigste spørsmål som bør avklares er:

 1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
 2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
 3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 10kN statisk i 3 minutter)
 4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
 5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning? Forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.

Utdrag fra forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidsgivers ansvar

 • Risikoanalyse/vurdering
 • Husk rednings- og evakueringsplan
 • Stille hensiktsmessig og CE-merket utstyr til disposisjon
 • Gi opplæring og informasjon, teoretisk og praktisk
 • Sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskiftning av personlig verneutstyr

Arbeidstagers ansvar

 • Arbeidstageren er i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å bruke utstyret og følge de instruksjoner som arbeidsgiver gir

Våre løsninger

Fallsikringsutstyr fra FallSafe og ATWork

Vi leverer høykvalitets fallsikringsutstyr fra FallSafe og ATWork til konkurransedyktige priser. Vi har tilpasset vårt sortiment betydelig for å dekke våre kunders behov på en mer tilfredsstillende måte. Etter forespørsel har vi satt sammen flere pakkeløsninger som vil gjøre det enklere å velge det som vil passe. Andre pakkeløsninger kan leveres på forespørsel.

Periodisk kontroll

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12.mnd. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen.

Vi utfører periodisk kontroll av utstyr. Mange av våre lokale butikker og forhandlere er sertifisert til å utføre kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og lignende. Fallblokker kontrolleres på vårt verksted på Skedsmokorset. Obs! Vi utfører kun kontroll på AT Work og FallSafe fallblokker.

Kurs

Vi tilbyr lovpålagt grunnleggende kurs ved bruk av fallsikringsutstyr. Kurset omfatter teoretisk gjennomgang av:

 • Lover og regler
 • Konsekvenser ved fall
 • Rettigheter, forsikringer
 • Produktinformasjon

I tillegg til den teoretiske biten gjennomfører vi en praktisk del som omfatter:

 • Påseling av utstyr
 • Klatring i vegg
 • Nedfiring
 • Gjennomføring av enkel redning/evakuering

Etter endt kurs blir det utstedt kursbevis for gjennomgått fallsikringstrening. Kurset blir holdt i Univerns lokaler på Skedsmokorset. Kan holdes ute hos kunden om egnet lokale stilles til disposisjon. Kurset dekker retningslinjene i Forskrift om utførelse av arbeid, samt OLF113 for offshorenæringen. Les mer om vårt kursprogram.

fallsikring kurs banner

På vårt hovedkontor på Skedsmokorset tilbyr vi teoretisk og praktisk kursdel. Her får brukerne trent på blant annet evakuering og nedfiring i fullt utstyr.

Se vårt produktsortiment innen fallsikringsutstyr


0 kommentarer

Ny kommentar