NO | EN

Vi har oppdatert vår logo

Vi har gitt vår firmalogo en oppdatering. Det velkjente Univernsymbolet er fortsatt med, men vi har gitt det en mer moderne stålblå farge. Logoen har helt enkelt blitt renere, tydeligere og mer moderne.    

Vi har oppdatert vår logo

Univern stående versjon

Univern logo pos 2018
Univern logo neg 2018

Univern liggende versjon

Univern logo pos liggende 2018
Univern logo neg liggende 2018