NO | EN

EN 14387 - Gassfilter/kombinasjonsfilter

Disse stoffene krever en annen type beskyttelse enn partikler. Gasser oppstår gjerne ved kjemiske reaksjoner. Damper er avgasser av faste/flytende materialer i normal romtemperatur eller trykk. Ved oppvarming frigjøres damper, oppfører seg likt som gasser. Disse trenger helt ned i lungene og kan gjøre stor skade. Det forekommer ofte kombinasjoner av forskjellige gasser/damper i samme område. Beskyttelse mot gasser/damper gjøres med kullfilter. Fungerer som en svamp som er behandlet på forskjellige måter for å tiltrekke seg gass/damp. Filteret blir mettet etter en tids bruk, og skal da kastes. Det er vanskelig å angi levetid på filter siden det er avhengig av mengde forurensning, luftmengde gjennom filteret, luftfuktighet og varme. Luktgjennomslag indikerer at filteret må byttes ut. Kullfilter skal ikke brukes mot luktfrie gasser. Dersom gass/damp og partikler forekommer samtidig benyttes kombinasjonsfilter. Eksempler på dette er sprøytelakkering, sprøyting av væsker etc.

  • A - Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65°C (maling, lakk og løsemidler) - Fargekode: Brun
  • B - Uorganiske gasser og damper inkl. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid - Fargekode: Grå
  • E - Sure gasser og damper inkl. svoveldioksyd og hydrogenklorid - Fargekode: Gul
  • K - Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater - Fargekode: Grønn
  • AX - Organiske gasser og damper med kokepunkt under 65°C, for engangsbruk - Fargekode: Brun
  • Hg - Kvikksølv, leveres i kombinasjon med partikkelfilter (max brukstid 50 timer) - Fargekode: Rød
  • NO - Nitrogenoksid - Fargekode: Blå
  • CO - Karbonmonoksid - Fargekode: Svart

Klasse 1 kons. < 1000 ppm

Klasse 2 kons. < 5000 ppm

 

Produkter som oppfyller kravene til EN 14387 - Gassfilter/kombinasjonsfilter:

EasyLock filter

Art.nr: 9032
kr 174,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9800
kr 422,-
Les mer »

EasyLock kombifilter

Art.nr: 973001
kr 799,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9100
kr 179,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9200
kr 195,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9300
kr 207,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9400
kr 232,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9500
kr 246,-
Les mer »

EasyLock gassfilter

Art.nr: 9600
kr 316,-
Les mer »

EasyLock kombifilter

Art.nr: 9230-12
kr 426,-
Les mer »

PRO2000 filter 40mm gjenger

Art.nr: 5045080
kr 695,-
Les mer »

PRO2000 filter 40mm gjenger

Art.nr: 5045070
kr 744,-
Les mer »