NO | EN

EN 13034 - Arbeidsklær for kjemikalier i væskeform

EN 13034 - Arbeidsklær for kjemikalier i væskeform

Chemical Splash

Plagget skal bare brukes sammen med kjemikaliehansker, støvler og andre plagg som beskytter i henhold til EN 13034. Verneklærne kan brukes der det er risiko for mindre eksponering for kjemikaliesprut og der det ikke er krav om fullstendig kjemikaliebarriere. Kun spesialindustrivask kan impregnere plagget. Etter 5 vask må plagget impregneres på nytt for å beholde beskyttelsen. 

Dette plagget tilhører Type PB [6] delvis kroppsvern og er ikke testet som hel drakt (5,2). Materialet er testet i henhold til EN 13034 mot følgende kjemikalier: Svovelsyre, H2SO4 30%, Natriumhydroksid, NaOH 10%, O-xylen, n-butanol. Se separat blad for Informasjon om og resultater av avvisning og gjennomtrengning av flytende kjemikalier (nivå 1–3, der 3 er høyest) for dette plagget.

Test Metode Krav iht. standard EN 13034
Materialet har blitt testet for følgende egenskaper (nivå 1-6, der nivå 6 er høyest)
Slitasjebestandighet EN 530-2 Nivå 1 > 10 sykluser
Rivestyrke ISO 9073-4 Nivå 1 > 5 N
Strekkfasthet EN ISO 13934-1 Nivå 1 > 30 N
Punkteringsstyrke EN ISO 863 Nivå 1 > 5 N
Sømstyrke EN ISO 13935-2 Nivå 1 > 30 N

 

Produkter som oppfyller kravene til EN 13034 - Arbeidsklær for kjemikalier i væskeform: