NO | EN

EN ISO 14116 - Arbeidsklær for beskyttelse mot varme og flamme

EN ISO 14116 - Arbeidsklær for beskyttelse mot varme og flamme

(Denne standarden har erstattet tidligere EN 533)

Denne normen er ment for å beskytte arbeidstakere mot sporadisk og kort kontakt med små eksplosjonsflammer.

INDEKS 1
- toppen eller kantene til prøven skal ikke antenne ved utprøving
- ingen prøve skal avgi brennende rester
- ettergløden skal ikke spres etter at flammen opphører

INDEKS 2
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- ingen prøve skal vise hulldannelse ved utprøving

INDEKS 3
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- gjennomsnittsverdien av etterflammetiden skal være ≤ 2 s.

BRUKERINFORMASJON:
Hvis beskyttende plagg er indeks 1, må de brukes over indeks 2- eller 3-plagg eller over EN ISO 11612-plagg.

 

Produkter som oppfyller kravene til EN ISO 14116 - Arbeidsklær for beskyttelse mot varme og flamme: