NO | EN

EN 355 - Falldempere

  • Når et fall inntreffer, frigjøres store krefter
  • Disse påkjenningene er mye større enn hva menneskekroppen kan tåle
  • Falldempere reduserer kraftens påkjenning på kroppen til et maksimum av 6 kN
  • Denne funksjonen er innebygd i falldemperliner
  • Falldemperlinen har enten ekstern falldemperpakke eller intern falldemper.
  • Lengden på falldemperpakken varierer fra forskjellige produsenter og produkttype, det er særs viktig å lese bruksanvisning på det produktet som blir benyttet for å vite hvor lang falldemperlinen potensielt kan bli
  • Kraft for å utløse falldemper er 200kg
  • Max 2m lengde, kan ikke skjøtes

 

Produkter som oppfyller kravene til EN 355 - Falldempere: