NO | EN

EN ISO 17249 - Fottøy beskyttelse mot kjedesager

Gir beskyttelse mot håndholdte kjedesager. 4 ulike beskyttelsesnivå basert på kjedehastighet:

Beskyttelsesnivå Test m/s                              
1 20                              
2 24                              
3 28                              
4 32