NO | EN

EN 374-1 Vernehansker beskyttelse mot kjemikalier

EN 374-1  Vernehansker beskyttelse mot kjemikalier

Dette piktogrammet brukes for væsketette hansker som har en gjennombruddstid på > 30 minutter for minst tre kjemikalier fra listen under her:

(representerer bokstavkoden til tre av disse kjemikaliene for hvilke hansken oppnådde en gjennombruddstid på > 30 minutter).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Metanol (tresprit)

Aceton 

Acetonitril

Diklorometan 

Karbondisulfid

Toluen

Dietylamin

Tetrahydrofuran

Etylacetat

n-Heptan

Natriumhydroksyd (40 %)

Svovelsyre (96 %) 

CAS-nummer: 67-56-1          

CAS-nummer: 67-64-1                      

CAS-nummer: 75-05-8

CAS-nummer: 75-09-2

CAS-nummer: 75-15-0

CAS-nummer: 108-88-3

CAS-nummer: 109-89-7

CAS-nummer: 109-99-9

CAS-nummer: 141-78-6

CAS-nummer: 142-85-5

CAS-nummer: 1310-73-2

CAS-nummer: 7664-93-9

Gjennomtrengningens ytelsesnivå og gjennombruddstid 0 1 2 3 4 5 6
Minutter ≤ 10 > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

X = ingen tester         Sprutbeskyttelse = kun sprutbeskyttelse

 

Produkter som oppfyller kravene til EN 374-1 Vernehansker beskyttelse mot kjemikalier :

Kjemikaliehanske vinter

Art.nr: 58-530B
kr 166,-
Les mer »

Kjemikaliehanske

Art.nr: 02-100
kr 212,-
Les mer »

Kjemikaliehanske PVA

Art.nr: 15-554
kr 541,-
Les mer »

Naturgummihanske

Art.nr: 6412
kr 90,-
Les mer »

Naturgummihanske

Art.nr: ME104
kr 228,-
Les mer »

Naturgummihanske

Art.nr: ME107
kr 363,-
Les mer »

Butylgummihanske

Art.nr: 874R
kr 583,-
Les mer »

Nitrilhanske ekstra lang

Art.nr: 772
kr 215,-
Les mer »

Nitrilhanske

Art.nr: 720
kr 66,-
Les mer »

Kraftig nitrilhanske

Art.nr: 17900
kr 239,-
Les mer »

Lett nitrilhanske

Art.nr: RNF16
kr 35,-
Les mer »

Ekstra myk PVC hanske

Art.nr: 62034
kr 70,-
Les mer »

Ekstra myk PVC hanske

Art.nr: 62036
kr 70,-
Les mer »

PVC/nitrilhanske

Art.nr: NSK24
kr 112,-
Les mer »

Kuldebestandig PVC hanske

Art.nr: 490
kr 191,-
Les mer »

Kuldebestandig PVC hanske

Art.nr: 465
kr 192,-
Les mer »

Kuldebestandig PVC hanske

Art.nr: 460
kr 180,-
Les mer »

Nitrilhanske

Art.nr: 379
kr 135,-
Les mer »

Ekstra myk PVC hanske

Art.nr: 620
kr 58,-
Les mer »