NO | EN

EN 812 - Letthjelmer for industri

LETTHJELMER FOR INDUSTRI - EN 812
Beskytter brukerens hode mot lettere støt, oppskraping o.l. Benyttes på steder hvor det ikke er fare for fallende gjenstander, f. eks. bilverksteder, flyplasser, bilferger, lettere industri, sjåfører, håndverkere, landbruk. Består som oftest av en caps eller lue med verneinnlegg. Godkjennes iht standarden EN 812.

 

Produkter som oppfyller kravene til EN 812 - Letthjelmer for industri: