NO | EN

Cederroth førstehjelpsstasjon

Når en ulykke inntreffer er rask hjelp ofte av avgjørende betydning. Med Cederroths førstehjelpsstasjon har du tilgang på et bredt utvalg av førstehjelpsprodukter som alltid er klare til bruk.

Cederroth førstehjelpsstasjon

Cederroth førstehjelpsstasjon er spesielt utviklet for å gi rask tilgang til førstehjelp. I tillegg til plaster og blodstoppere inneholder den også spray til vask av øyne og sår, og brannskadekompresser. Man kan også tilpasse innholdet etter arbeidsplassens behov. 

Med tilgang til komplett førstehjelpsutrustning på arbeidsplassen finnes forutsetningene for at flere skal kunne våge å hjelpe når en ulykke inntreffer.

490920

Cederroth førstehjelpsstasjon, art. 490920.