NO | EN

Fallsikring

Arbeid over 1 meter blir regnet som arbeid i høyden. Personlig fallsikringsutstyr (PFU) skal benyttes ved arbeidshøyde fra og med 2 meter, der det ikke er mulig å sikre arbeider på annen måte. (jfr. Forskrift om stillas, stiger og arbeid på tak). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.

RISIKOFAKTOR

Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides.

Noen av de viktigste spørsmål som må avklares er:

 1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
 2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
 3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 10kN statisk i 3 min)
 4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
 5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning?: forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.

PRODUKTKATEGORIER

SELETØY

 • Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestningspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte.
 • Enkel fallsikringssele (EN 361) er godkjent til arbeid i høyden, der man har behov for et enkelt oppfangingsystem. Har forankringspunkt på rygg og bryst. Arbeid i stiger og tak er vanlige bruksområder.
 • Fallsikringsele med integrert støttebelte (EN 361 og EN 358) er godkjent for arbeid hvor det er behov for arbeidsposisjonering. Et støttebelte brukt alene er imidlertid ikke godkjent til bruk for fallsikring. Arbeid i stolper og master er eksempler på bruksområder.
 • En teknisk sele (EN 361, EN 358 og EN 815) er hovedsaklig godkjent for arbeid der brukeren henger fritt i tau, eksempelvis teknisk tilkomst (industriell klatring) eller redning. I tillegg til forankringspunkt i rygg og bryst har selen et innfestningspunkt på magen for en eventuell nedfiringsenhet og til redning/evakuering.
 

FALLBLOKK

 • Fungerer etter samme prinsipp som et bilbelte der du kan bevege wire eller vevbånd ut og inn av en beholder/hus. Ved fall så vil fallblokken bremse fallet umiddelbart, normalt stoppes fallet etter 60 – 100cm.
 • Fallblokker finnes i vårt sortiment i lengder fra 3m til 28m, de korteste fås med vevbånd, de lengste med wire både i galvanisert og rustfri utgave.
 • Fallblokker anbefales når potensiell fallhøyde er under 7m. Alle fallblokker må brukes vertikalt med innfestning i størst mulig grad over arbeidsstedet, slik at man sikrer en arbeidsvinkel på under 30 grader og minimerer dermed risikoen for pendling ved et potensielt fall.
 • Noen særskilte modeller er imidlertid godkjent for horisontal bruk, disse må da kobles sammen med spesiell 2m tilleggswire for skarp kant mellom bruker og wire fra blokk. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om bruksbetingelser og modeller.
 

FALLDEMPERLINE

 • Alle falldemperliner er av maksimum 2m lengde og skal være utstyrt med en falldemper som sikrer at fallrykket aldri overstiger en 6kN påkjenning på kroppen. Hvis linen er utstyrt med en falldemperpakke inneholder pakken vevbånd opp til 175cm som vil trekkes ut i en fallsituasjon. Hvor mye som trekkes ut avhenger av vekten til brukeren og lengden på fallet. Det er derfor uhyre viktig å beregne nødvendig fallhøydeavstand for å unngå å gå i bakken eller treffe et underliggende nivå.
 • Beregning av fallhøyde ved fallfaktor 2: Linens lengde x 2 + 175cm + 1m sikkerhetsmargin. Dette gir ved bruk av 2m lang falldemperline et potensielt teoretisk fall på: 2x2+175+1= 6,75m ved forankring i fotnivå.
 • Nødvendig fallhøyde kan reduseres ved forankring over hodenivå eller ved bruk av en fallblokk som alternativ utstyr. Kombinert bruk av flere falldemperliner koblet i sammen, eller koblet sammen med annet type utstyr som f.eks fallblokk, er sterkt å fraråde og kan i verste fall medføre fatal skade.
 

STØTTEBELTE

 • Et støttebelte alene er ikke godkjent som fallsikring. Støttebelte er kun til bruk for arbeidsposisjonering som f.eks ved arbeid i master og stolper
 • Et støttebelte og støtteline sikrer også forsvarlig bytte av forankringspunkt ved bevegelse i høyden.
 

VERTIKALT SIKRINGSTAU MED GLIDER

 • En glider monteres enkelt på tau og sikrer fri bevegelse opp og ned langs tak, stiger og lignende. Ved fall vil glideren låse på tauet. Her er det bl.a viktig å passe på vinkel i forhold til festepunkt med tanke på pendeleffekt ved fall.
 • Glider på tau kan også brukes horisontalt på flatt tak. Anbefales brukt ved arbeid på flatt eller skråtak, opp og ned stiger og lignende.
 

PERIODISK KONTROLL

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12 mnd. Les mer om periodisk kontroll og hvor du kan levere inn ditt utstyr.

OBS