NO | EN

Levetid på hjelmer

Plastmaterialet i hjelmskallet kan ta skade av UV stråling, sollys, kjemikalier etc. Det anbefales derfor å innføre faste rutiner med tidsintervaller når det gjelder utskifting av vernehjelmer.

Levetid på hjelmer

På våre hjelmer fra Scott Safety anbefaler produsenten følgende: 

  • Innendørs/sporadisk bruk - Opp til 5 år 
  • Daglig utendørs bruk - Opp til 2 år
  • Ekstreme forhold - Mindre enn 2 år

OBS! 

Dette gjelder fra det tidspunkt hjelmen tas i bruk. Dette forutsetter at hjelmen lagres på en forskriftsmessig måte når den ikke er i bruk. Protector hjelmene har en etikett hvor man kan påføre brukerens navn og dato for utskifting. Hjelmer som har vært utsatt for uhell, fall eller har synlige defekter skal skiftes ut umiddelbart.

ADVARSEL

Vernehjelmer skal ikke forandres på noen måte. Godkjenningen faller bort dersom brukeren gjør forandringer som f. eks. boring av hull, maling eller lignende. Påføring av klistremerker må kun gjøres i samråd med produsent/importør. Les mer om profilering av hjelmer. 

Se vårt utvalg av vernehjelmer


0 kommentarer

Ny kommentar