NO | EN

Når hvert sekund teller

Dersom du skulle få et etsende stoff i øyet, gjelder tre prinsipper: 1. Påbegynn skyllingen raskt. 2. Skyll mye. 3. Skyll lenge. Hvis du eller noen rundt deg får et farlig stoff i øynene, er rask tilgang til førstehjelp avgjørende.

Når hvert sekund teller

Øyeskader

De vanligste øyeskadene forårsakes av at støv, fragmenter eller sprut av etsende kjemikalier som kommer inn på øyet. Når det gjelder etseskader i øyet, forårsakes de fleste av alkaliske stoffer som f.eks. lut, sement, kaustisk soda og maskinvaskemidler. Alkaliske stoffer trenger lengre inn i øyevevet, mens syrer som oftest som oftest forårsaker etseskader på øyets ytre deler. Skader som forårsakes av alkalier blir derfor ofte permanente, mens skader som er forårsaket av syrer ofte kan behandles.

Påbegynn skyllingen raskt

Ved en ulykke med etsende kjemikalier skyldes skadens omfang bl.a. hvilket stoff og hvor stor konsentrasjon det gjelder, men også hvor mange sekunder som går tapt innen man begynner å skylle øynene for å gjenopprette øynenes pH-verdi. Derfor er Cederroths øyedusj bufret, noe som gjør at den fungerer som en støtdemper og gjenoppretter pH-verdien til øyets normale pH mer effektivt enn vanlig koksaltløsning. Se videoen nedenfor for demonstrasjon.

En bedre øyedusj både inni og utenpå

Når hvert sekund teller er det ikke tid til å nøle. Flaskens funksjon er minst like viktig som innholdet. Cederroths øyedusj er designet for å gi rask og effektiv hjelp i en akutt situasjon.

Funksjonell design og gode skylleegenskaper - En lett håndterlig flaske med ergonomisk øyekopp og rikelig flyt av væske. Øyekoppen er utformet med myke avrundede kanter, og når den holdes stødig rundt øyet motvirker den at øyet knipes sammen. Øyekoppen er også gjennomsiktig slik at en medhjelper kan kontrollere at øyet virkelig holdes åpent. 

Rask og enkel å åpneÅpnes med et enkelt håndgrep. Vri og flasken er åpen.

PlasseringKan plasseres på flere ulike måter og passer derfor på alle arbeidsplasser og lokaler. Du får Cederroths øyedusj enten i stasjon eller med veggholder, i tillegg til en liten flaske med beltelomme som gjør at brukeren til en hver tid kan ha øyedusj på seg.

Grundig skylling av øyet - Det er viktig å skylle grundig de første sekundene etter en ulykke. Cederroth Øyedusj gir derfor rikelig flyt av væske. Øyekoppen på flasken styrer væsken til øyet og unødig søl unngås.

Støvbeskyttet øyekopp - Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. 

Cederroth Eye Wash_72dpi

Skylletid

Ettersom tiden man bør skylle varierer fra tilfelle til tilfelle, anbefaler Cederroth at man skal skylle i minst 15 minutter, alt etter eksponeringen av det etsende stoffet. Kontakt alltid lege! På arbeidsplasser der man håndterer etsende kjemikalier bør det finnes en skylleanordning som er tilkoblet vannledningen. Cederroths 500 ml flaske er utformet slik at øyet skylles med rikelig strømning i ca. 1,5 minutter. Sørg derfor for å ha flere flasker i beredskap for å kunne skylle i minst 15 minutter.

Førstehjelp i forskjellige former og størrelser

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som for eksempel byggeplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier, er det ekstra viktig at det finnes rutiner for å håndtere akutte ulykker. 

Husk! Plasser øyedusjflasker på de stedene på arbeidsplassen hvor det er størst risiko for øyeulykker, slik at dere raskt kan starte med øyeskylling. Den gylne regelen er innenfor en armlengdes avstand!

Flaske 500 ml

  • Art. 725200 (eske á 2 stk flasker)
  • Art. 721500 (øyedusjstasjon med 2 stk flasker)
  • Steril bufret isoton koksaltløsning

Flaske 235 ml

  • Art. 7221
  • Steril bufret isoton koksaltløsning

Spray 150 ml

     

Relaterte linker: