NO | EN

Verneutstyr for asbestsanering

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det skal også brukes verneklær og godkjent åndedrettsvern. 

Verneutstyr for asbestsanering

Her har vi listet opp vårt utvalg av verneutstyr som kan benyttes ved asbesthåndtering

Åndedrettsvern

Halvmaske ved utvendig sanering:

  • Når det gjelder halvmasker kan både Moldex 7000 og Scott Profile 2 og Profile 40 med sine respektive P3 filter
  • Profile 40 benytter Scott P3 filter 052670 med 40mm gjenger som også passer til alle helmasker med 40 mm gjenger + Proflow Asbestos

Helmaske ved innvendig sanering:  

Krafttilført utstyr ved jobber som overstiger 1 time:

Trykklufttilført utstyr ved jobber som overstiger 1 time:

Vernebekledning

Engangsdress:

Hansker

Vernefottøy

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål om utstyr

Lenker:


0 kommentarer

Ny kommentar