NO | EN

Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

– Vi tar på alvor vårt arbeid med miljø og kvalitet

Vi er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert - last ned sertifikat. Det innebærer at våre hovedprosesser er dokumenterte og styrer mot definerte og målbare mål. Vi er bevisst på mennesker, etisk handel og miljø gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden av våre produkter. Derfor arbeider vi med våre produkter fra flere synsvinkler.

Sertifisering av produkter

Mange av våre produkter følger PPE direktivet (89/686 EEC) og har sertifiseringer på produktene som oppfyller standarder i henhold til direktivet. Hver produktgruppe har sine standarder å oppfylle. På våre websider finner du gjeldende sertifikater. Her kan du lese mer om standarder som gjelder vårt produktspekter.

Kjemikalier i varene, REACH

REACH er en EG-ordning som tredde i kraft innen EU den 1.juni 2017. REACH er det engelske akronymet for registrering, evaluering, godkjennelse og begrensning av kjemikalier i norsk oversettelse. Formålet er å skaffe seg kunnskap om og kontroll over farlige kjemikalier som importeres eller allerede finnes på det europeiske markedet. Mer informasjon om REACH finnes på Kjemikalieinspeksjonens og ECHAs hjemmesider. www.kemi.se. www.echa.europa.eu.

Univern jobber kontinuerlig sammen med Kjemikaligruppen Swereaa IVF, leverandører og bransjeorganisasjoner for å sikre at alle bestemmelser implementeres på en slik måte at hverken brukere eller personal utsettes for risiko ved produksjon, håndtering eller i anvendelse av våre produkter. En viktig del av Univerns arbeid med begrensning av uønskede kjemikalier er våre Kjemikaliebegrensningsliste. Dokumentet angir de emner og substanser som ikke får forekomme eller er begrensede i lover eller i andre krav. Begrensningslisten oppdateres kontinuerlig, har en sentral rolle i innkjøpsprosessen, og stiller krav på produsentene om etterlevelse.

Øko-tex

Øko-tex Standard 100 er verdens ledende humanøkologiske merke for tekstiler som testes for skadelig innhold. Varer som sertifiseres her, er produsert med tanke på humanøkologi, og testes og godkjennes av internasjonale anerkjente tekstilinstitutt. Tekstiler som bærer denne etiketten er bra for mennesker. Varemerket Björnkläder har stadig flere plagg som er Øko-tex-sertifiserte, se de ulike produktsidene for mer informasjon om hvilke plagg som er sertifisert.

Sosialt ansvar

Univern AS er bevisst mennesker og miljø i hele produksjons- og distribusjonskjeden av våre produkter. Vi arbeider for at produksjonen av vårt arbeidstøy og andre produkter skjer under tilfredsstillende forhold. I 2008 ble Grolls/Univern deltagende i BSCI – Business Social Compliance Initiative, et næringsdrevet initiativ for selskaper som har bestemt seg for å forbedre arbeidsvilkårene i sine globale leverandørskjeder.

Adferdskoden, som er felles, bygger på ILOs konvensjoner til vern for arbeidernes rettigheter, FN`s deklarasjoner om menneskelige rettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap. Følgende hovedområder inngår:

  • Rett til forbundstilslutning og til kollektive forhandlinger
  • Forbud mot diskriminering
  • Forbud mot tvangsarbeid
  • Lønn og goder
  • Arbeidstid
  • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
  • Miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
  • Innføring av sosialt ansvar
  • Motvirke smøring og korrupsjon

Vi stiller krav til at leverandørene følger BSCI koden og utfører revisjoner på produksjonen som er utsatt i risikoland.

Vil du ha mer detaljert informasjon om vår Kjemikalibegrensningsliste eller annen informasjon i forbindelse med dette, er du velkommen til å kontakte kvalitetsansvarlig i Univern/Grolls.