NO | EN

Fallsikring

Arbeid over 1 meter blir regnet som arbeid i høyden. Personlig fallsikringsutstyr (PFU) skal benyttes ved arbeidshøyde fra og med 2 meter, der det ikke er mulig å sikre arbeider på annen måte. (jfr. Forskrift om stillas, stiger og arbeid på tak). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.

RISIKOFAKTOR

Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides.

Noen av de viktigste spørsmål som må avklares er:

 1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
 2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
 3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 10kN statisk i 3 min)
 4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
 5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning? forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.

PRODUKTKATEGORIER 

Last ned katalogen for komplett produktutvalg

SELETØY

 • Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestningspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte.
 • Enkel fallsikringssele (EN 361) er godkjent til arbeid i høyden, der man har behov for et enkelt oppfangingsystem. Har forankringspunkt på rygg og bryst. Arbeid i stiger og tak er vanlige bruksområder.
 • Fallsikringsele med integrert støttebelte (EN 361 og EN 358) er godkjent for arbeid hvor det er behov for arbeidsposisjonering. Et støttebelte brukt alene er imidlertid ikke godkjent til bruk for fallsikring. Arbeid i stolper og master er eksempler på bruksområder.
 • En teknisk sele (EN 361, EN 358 og EN 815) er hovedsaklig godkjent for arbeid der brukeren henger fritt i tau, eksempelvis teknisk tilkomst (industriell klatring) eller redning. I tillegg til forankringspunkt i rygg og bryst har selen et innfestningspunkt på magen for en eventuell nedfiringsenhet og til redning/evakuering.
 

FALLBLOKK

 • Fungerer etter samme prinsipp som et bilbelte der du kan bevege wire eller vevbånd ut og inn av en beholder/hus. Ved fall så vil fallblokken bremse fallet umiddelbart, normalt stoppes fallet etter 60 – 100cm.
 • Fallblokker finnes i vårt sortiment i lengder fra 3m til 28m, de korteste fås med vevbånd, de lengste med wire både i galvanisert og rustfri utgave.
 • Fallblokker anbefales når potensiell fallhøyde er under 7m. Alle fallblokker må brukes vertikalt med innfestning i størst mulig grad over arbeidsstedet, slik at man sikrer en arbeidsvinkel på under 30 grader og minimerer dermed risikoen for pendling ved et potensielt fall.
 • Noen særskilte modeller er imidlertid godkjent for horisontal bruk, disse må da kobles sammen med spesiell 2m tilleggswire for skarp kant mellom bruker og wire fra blokk. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om bruksbetingelser og modeller.
 

FALLDEMPERLINE

 • Alle falldemperliner er av maksimum 2m lengde og skal være utstyrt med en falldemper som sikrer at fallrykket aldri overstiger en 6kN påkjenning på kroppen. Hvis linen er utstyrt med en falldemperpakke inneholder pakken vevbånd opp til 175cm som vil trekkes ut i en fallsituasjon. Hvor mye som trekkes ut avhenger av vekten til brukeren og lengden på fallet. Det er derfor uhyre viktig å beregne nødvendig fallhøydeavstand for å unngå å gå i bakken eller treffe et underliggende nivå.
 • Beregning av fallhøyde ved fallfaktor 2: Linens lengde x 2 + 175cm + 1m sikkerhetsmargin. Dette gir ved bruk av 2m lang falldemperline et potensielt teoretisk fall på: 2x2+175+1= 6,75m ved forankring i fotnivå.
 • Nødvendig fallhøyde kan reduseres ved forankring over hodenivå eller ved bruk av en fallblokk som alternativ utstyr. Kombinert bruk av flere falldemperliner koblet i sammen, eller koblet sammen med annet type utstyr som f.eks fallblokk, er sterkt å fraråde og kan i verste fall medføre fatal skade.
 

STØTTEBELTE

 • Et støttebelte alene er ikke godkjent som fallsikring. Støttebelte er kun til bruk for arbeidsposisjonering som f.eks ved arbeid i master og stolper
 • Et støttebelte og støtteline sikrer også forsvarlig bytte av forankringspunkt ved bevegelse i høyden.
 

VERTIKALT SIKRINGSTAU MED GLIDER

 • En glider monteres enkelt på tau og sikrer fri bevegelse opp og ned langs tak, stiger og lignende. Ved fall vil glideren låse på tauet. Her er det bl.a viktig å passe på vinkel i forhold til festepunkt med tanke på pendeleffekt ved fall.
 • Glider på tau kan også brukes horisontalt på flatt tak. Anbefales brukt ved arbeid på flatt eller skråtak, opp og ned stiger og lignende.
 

KURS

Vi tilbyr grunnleggende kurs innen fallsikring. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om våre kurs.

PERIODISK KONTROLL

 • Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12 mnd
 • Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen
 • De fleste Univern forhandlere kan utføre periodisk kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og lignende
 • Utstyr som har vært utsatt for fall skal kasseres, med mindre de kan repareres hos et godkjent AT Work eller ANTEC verksted, dette gjelder for visse type fallblokker
 • Fallblokker skal kontrolleres av egen sertifisert person. Fallblokker kan innleveres hos Univern forhandler som vil sende disse til Univern AS, eller til annet godkjent verksted for fallblokker
 • Blokker som har vært i bruk ved fall skal inn til kontroll uavhengig av når neste planlagte kontroll er, dette er særs viktig da minimum bremsesystem og wire må byttes

Kontakt oss vedrørende periodisk kontroll av fallsikringsutstyr

TIPS OG RÅD

 Oppbevaring av fallsikringsutstyr
 • Utstyret bør lufttørkes etter bruk og oppbevares mørkt og tørkt. Vevbånd kan ta alvorlig skade av UV-stråler, kjemikalier, varme og andre ytre påvirkninger, som reduserer styrken i vevbåndet. Metallkomponenter kan bli utsatt for rust og korrosjon.
 • Vær oppmerksom på at påføring av kjemikaler på vevbåndet kan føre til uopprettlig skade – ikke merk utstyr med tusjpenner e.l. Dette fører til at utstyret må kasseres. Merking bør skje på en måte som ikke skader utstyret, eksempelvis merkelapper som festes med strikk på utstyr.
 • Rengjøring av utstyr er viktig, men da skal det kun brukes særdeles mild såpe! Bruk av løsemiddel er strengt forbudt. Tørking av utstyret skal foregå i romtemperatur, man skal ikke påskynde tørkingen ved bruk av tørketrommel, varmevifter osv da dette kan påføre skade og svekke materialet.
 • Ved normalt bruk der utstyret blir vedlikeholdt, oppbevart og rengjort i henhold til produsentens anvisninger, kan det forventes en brukstid på opptil 5 år fra første bruksdato.

Linker: